FINANCOVANIE

Pri procese vybavovania financovania Vášho nového bývania Vám ochotne poskytneme súčinnosť a poradenstvo. Kúpa nového bytu či zmena bývania patria medzi kroky, ktoré robí človek možno len pár krát za život. Aj preto Vám chceme byť pri tomto významnom kroku čo najviac nápomocní.

Prvá platba 20%

Pri podpise Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Druhá platba 80%

Po kolaudácií hotových apartmánov, podpísaní riadnej Kúpnej zmluvy, zápisu apartmánov na LV.

Príklad: Byt V16.2.2.

Cena: 131.200,- € (vrátane DPH)
1. platba 20%: 26.240,- €
2. platba 80%: 104.960,- €